Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het bedrijf Vedic art brugge en www.intuitief-schilderen.be

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vedic art brugge is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. 

Het intellectueel eigendom berust bij Vedic art brugge.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vedic art brugge te mogen claimen of te veronderstellen.
Vedic art brugge streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://www.fluidart.be onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vedic art brugge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van www. intuitief-schilderen.be op deze pagina.