Cursus abstract schilderen in 5 workshops

Cursus abstract schilderen in 5 workshops

Ik heb de erkenning als ambachtsman gekregen en onderscheiden in de sector van mijn activiteiten.

Overhandigd door de Commissie ambachtslieden georganiseerd door de FOD Economie.  


Waarom abstract gaan schilderen

Abstract schilderen stimuleert vrij en expressief schilderen. Langs de abstracte weg kun je uw gevoel voor kleur, vorm, expressie en andere vaardigheden ontwikkelen.

Doordat je nergens aan verbonden bent krijgt jouw creativiteit veel meer ruimte.

Abstract werken je er toe aanzet om expressiviteit, originaliteit, eigenheid en een persoonlijke beeldtaal en stijl te vormen.

Wil je je verdiepen in het abstract schilderen?

Beleef de pure vreugde van het spel met materiaal - kleur - vorm - idee en ontwerp
Leer terug te handelen vanuit je gevoel, fantasie en spontaniteit.
Besef dat je op eigen kracht tot iets uniek in staat bent en ervaar de essentie van vrije expressie.
Ervaar dat uw zelfvertrouwen groeit naarmate je uw eigen inbreng leert accepteren en waarderen.
Geniet van het scheppingsproces waarin nooit iets fout hoeft te zijn.

Schildercursus abstract schilderen voor beginners 

De volgende thema's en opdrachten in deze starterscursus komen aan bod :

Kennis maken met de abstracte schildermethoden en werkwijze van de abstracte schilder, waarin het werken met de beeldelementen en vele technieken centraal staan.

Deze schildercursus bestaat uit 5 lessen en kost € 250 alle materiaal thee of koffie inbegrepen.

Voor degene die het bedrag van de cursus niet éénmalig kunnen vereffenen, dan kan er eventueel een financiële regeling getroffen worden.

Je kunt op de volgende tijdstippen de lessen komen volgen in het atelier aan de Komvest 21 - 8000 Brugge


Start op zaterdagmorgen 17/8 om 10u. 

Tweede workshop op 14/9 om 14u.30

Derde workshop op 28/9 (om 10u. of 14u.30) wordt beslist na de tweede workshop.

Vierde workshop op 12/10 om 10u.
Vijfde workshop op 26/10 om 10u.


Gratis parkeren met blauwe schijf gedurende 4 uren. 

Schrijf je hier in voor de cursus