WAT IS VEDIC ART ?

Vijf daagse cursus die je ervaring schenkt dat alle wijsheid die je ooit kan nodig hebben al in jou aanwezig is.


Vedic art staat open voor iedereen of je ervaring hebt in tekenen of schilderen heeft geen belang. 
  1. Vedic art is een methode ontwikkeld door de Zweedse kunstenaar Curt Källman. Hij creëerde een methode waarin hij de academische schilderkunsten combineerde met de Vedische filosofie.
  2. Het belangrijkste doel van deze cursus is om je ervaring te schenken dat alle wijsheid die je ooit kan nodig hebben al in jou aanwezig is. Het zit sowieso in onze natuur.
  3. Vedic art biedt je een praktische methode die je toegang geeft tot je innerlijke voorraad van kennis, zodat je individuele zelf, je universele erfenis kunt ervaren.
  4. Doorheen 17 fases die bestaan uit teken-en schildersopdrachten ga je op weg om deze verborgen kennis te herinneren en de natuurlijke wetten die in ons aanwezig zijn te activeren.
  5. Tijden deze opdrachten ontwaken gevoelens, je wordt meer en meer bewuster van jezelf, je universele zelf en tegelijkertijd zal je het hele proces van creatie ervaren. Het proces van het schilderen brengt verwondering, heling en verdieping.
  6. Vedic art is in uw eigen kracht en gevoel staan. Dit voelen is een transcendent ( buitenzintuiglijk bewustzijn ), het is een puur bewustzijn van binnen in je.

Hoe ziet een cursus Vedic art eruit ?

We beginnen elke cursusdag met een uitleg over de principes die we die dag gaan behandelen.

  1. Op de eerste cursusdag krijg je het gereedschap aangereikt (een soort basisvocabulaire) die we gaan gebruiken om onze innerlijke reis in gang te zetten.
  2. Daarna gaan we vanuit ons eigen ritme,  het gereedschap die we op de eerste cursusdag kregen ontwikkelen en organiseren = zelfontwikkeling.
  3. Vanaf de derde cursusdag gaan we de verschillende mogelijkheden bekijken op weg naar verinnerlijking.

Deze methode van werken heeft tot doel je eigen kanalen te openen naar je innerlijke zelf en zo je eigen creatieve stroom op gang te brengen en contact te maken met je eigen creatieve intelligentie die de creatie zullen sturen.

Door de verschillende stappen die je zet in je schildersproces, die een manier zijn om je innerlijke zelf te ontmoeten, kan je je tevens bewust worden van hoe je in het leven staat. 

Mocht je weerstand hebben om aan deze cursus te beginnen is dit heel natuurlijk.

Als je vanuit een niet-weten handelt zal je door die weerstand gaan en deze inspirerende cursus graag willen meemaken. 

Doe jezelf een plezier en maak je innerlijke reis om bij je ware zelf te komen.


Contactgegevens

Bedrijf : Vedic art brugge :

Adres : Varendreef 4

8020 Hertsberge

Tel : 050824062 of 0473/608200

Website : www.intuitief-schilderen.be

E-mailadres : Info@vedicartbrugge.be

Rekeningnummer : Philippe Waldack

BE13 3770 7763 9039